EN | DE

Delogue PLM er omfattet af statens støttepakke!

Som I sikkert ved, har regeringen lanceret en ny støtteordning til erhvervslivet. Og det kan efterhånden være vanskeligt at holde overblikket over hvilke ordninger, man som virksomhed er berettiget til.

Derfor føler vi os forpligtede til at gøre opmærksom på en støtteordning, som dækker en række af virksomheders faste omkostninger – herunder softwarelicenser som Delogue PLM.

Nedenfor er opstillet vores opfattelse af ordningen. Ordningerne justeres hele tiden, så tag fat i jeres revisor og få den bekræftet.

Virksomheder, der er ramt på omsætningen grundet COVID-19 kan således ansøge om kompensation for op til 60 mio. kr.

Erhvervsminister, Simon Kollerup opfordrer alle virksomheder til at ansøge hurtigst muligt – vi har derfor samlet en række relevante emner og fakta om ordningen.

Er du kvalificeret til at modtage støtte?

Ordningen dækker over virksomheder, der har faste omkostninger for mindst 25.000 kr. i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, og som derudover forventer et fald i omsætning på mindst 40% i hele perioden eller i en periode har været underlagt lukning og derfor ikke har haft nogen omsætning.

For at kunne modtage kompensation, skal du have en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor, på at omsætning og faste omkostninger er udregnet korrekt.

Hvad dækker ordningen?

Ordningen dækker husleje, nødvendigt vedligehold, softwarelicenser, renteomkostninger og nedskrivning på letfordærvelige varer. Som udgangspunkt dækker den ikke lønninger.

Virksomheder kan få kompensation for op til 80% af deres faste omkostninger.

Det betyder at virksomheder, der fx kan dokumentere et fald i omsætning på 80%, kan få refunderet 80% af de faste omkostninger, således også af jeres abonnement på Delogue PLM.

Vigtige datoer:

  • 8. april: Ansøgning til ordningen åbner.
  • 8. december: Deadline for indlevering af dokumentation for faktisk omsætning i perioden.

Hvordan ansøger man?

Ansøgningen vil foregå digitalt på Virk, og du skal bruge din NemID medarbejdersignatur.

I Danmark er vi så privilegerede, at staten i stort omfang støtter op om erhvervslivet ifm. COVID-19 – små som store virksomheder.

Læs mere detaljeret om ordningen på Børsen og Virksomhedsguiden.

Venlig hilsen
Thomas R. Lund, CEO
Delogue PLM